Здравейте

Политика за посетителите

Гостът има право да кани посетители в стаята си от 06:00ч. - 22:00ч. Ако посетителят остане в стаята след 22:00ч., посетителят трябва да се регистрира, като представи паспорт или лична карта. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било престъпления, свързани с нерегистрирани посетители.

Политика за домашни любимци

Нашата политика за домашни любимци не позволява присъствието на домашни любимци в обществените зони, ресторант. Преминаването през обществени зони с домашни любимци е разрешено само при влизане и излизане от хотелската Ви стая. Ако желаете да пристигнете с домашен любимец, трябва да уведомите хотела поне 24 часа преди пристигането Ви. Има допълнителна такса от 20 евро на ден за домашен любимец. Домашните любимци трябва да бъдат придружени от гост и винаги да се държат на каишка или в чанта/кутия за пренасяне. Моля, имайте предвид, че приемаме само малки породи домашни любимци (до 5 кг).

Политика за пушене

Цялата сграда на хотела, включително стаите и апартаментите, са за непушачи. Оценяваме Вашето сътрудничество с нашата политика за пушене и си запазваме правото да начислим такса за почистване от 100 евро на всеки гост, който нарушава тази политика.

Политика за свещи, ароматни пръчици и етерични масла

Свещи, ароматни пръчици, етерични масла (разпръскващи, изпаряващи се и т.н.) са забранени. Използването на тези артикули ще бъде третирано като тютюнопушене, ще бъде наложена глоба в размер на 100 евро и гостът може да бъде изгонен без възстановяване на суми.

Политика за готвене, готварски уреди, горивни материали или фойерверки

Безопасността на нашите гости, персонал и това на хотела е изключително важна за нас. Приготвянето на храна в стаите за гости от всякакъв вид уреди за готвене е забранено. Минимална такса от 100 евро ще бъде таксувана за готвене в стая, включително, но не само, използването на котлони, тостерни фурни, бойлери, уреди за приготвяне на ориз, запалими вещества, открит пламък, скара за барбекю, горелки, отоплителни уреди или други предмети предвидени за готвене. Открити огньове, пламъци или скара за готвене, на дървени въглища или газ, и фойерверки не са разрешени никъде в хотела. Моля винаги поръчвайте храна от рум сервиз или ресторанта. Ако настъпи повреда на имуществото на хотела, гостът е отговорен да покрие изцяло стойността на артикулите.

Политика за дневно ползване на стая

Гостът може да резервира хотелска стая за през деня. Тези стаи могат да бъдат заети само в периода от 10:00ч до 19:00ч. Цената на стая за дневно ползване включва наем на стая за конкретният период от време. Гостът може да се регистрира по всяко време от този период и трябва да освободи стаята най-късно до 19:00 часа.

Политика за видеонаблюдение

Камери за видеонаблюдение (CCTV) наблюдават територията на хотела. Цялата информация се записва, проверява на цифров носител и се съхранява. Видеонаблюдението се осъществява, за да се гарантира безопасността на гостите, тяхната собственост, както и собствеността на хотела. С подписването на регистрационната карта, при настаняване, гостите вземат под внимание и се съгласяват с използването на система за видеонаблюдение в помещенията на хотела (с изключение на стаите).

Политика за огнестрелни оръжия

Хотелът забранява на всеки гост или клиент да носи огнестрелно оръжие, боеприпаси, ножове или оръжия от какъвто и да е вид в помещенията на хотела. Тази политика се прилага за всички огнестрелни оръжия, независимо дали то е пистолет или оръжие с дълга цев. Гостите, които не спазват тези правила, ще бъдат помолени да напуснат хотела.

Политика за съхранение на багаж

В зависимост от заетостта, гостът може да съхранява багажа си, на собствен риск за загуба или повреда по каквато и да е причина в багажното помещение. Багажът не може да се съхранява за повече от 30 дни. Хотелът си запазва правото да откаже съхранение. Съхранението на багаж е разрешено само за предмети, които принадлежат на гостите, пристигащи в хотела с потвърдена резервация или които са имали резервация и са напуснали стаята си. В помещението за съхранение на багаж не е разрешено да се съхранява багаж или предмети на гости от други търговски обекти.

Политика за сейф в стаята

Хотелът не носи отговорност за повреда или загуба на пари, ценности, ценни книжа, бижута и други предмети на госта, които не са съхранявани и заключени в сейфа, осигурен в спалнята на госта.

Политика за загубени вещи

В случай на откриване на забравени вещи на госта, хотелът незабавно уведомява собственика, ако е той е известен. Забравените предмети се съхраняват в хотела в продължение на 6 месеца от датата на намирането им. След изтичането на този срок и не намерина собственика на забравените вещи, хотелът има право да използва, изхвърли или унищожи вещите.

Политика за опасни стоки

  • Забранява се внасянето и/или съхранение на сурови или експонирани кино филми, или всякакви други предмети с горим или опасен характер, и/или забранени стоки, и/или стоки със съмнителен характер.
  • Гостът е персонално отговорен пред ръководството, други гости и служители за всички финансови или други загуби и щети, които могат да бъдат причинени от такива предмети или поради собствена небрежност и неспазването на каквито и да било инструкции.
  • Хазартът ,контрабанда, проституция, оръжия, експлозиви, запалими предмети, отрови, наркотици, животни са строго забранени в хотелските помещения.

Политика за увреждане на собствеността

Гостът ще бъде отговорен за всяка загуба или повреда на хотелска собственост, причинена от тях самите, техните гости или всяко лице, за което той носи отговорност. Щети, открити след напускане на стаите - стаи открити с разхвърляни отпадъци, в пълен безпорядък и/или „разрушени“, ще подлежат на такса за дълбоко почистване от 100 евро и/или такси на трети страни, ако е необходимо.

Политика на правата на ръководството

Договорено е, че гостът ще се държи по уважителен начин и няма да причини никакви неприятности на територията на хотела. Ръководството има право да поиска от всеки гост да освободи стаята си или да напусне други части на хотела незабавно, без предизвестие и без да посочва каквато и да е причина, и гостът е длъжен да напусне, когато бъде поискано да го направи. В случай на неизпълнение, Ръководството има право да извади багажа и вещите на госта от заеманата от него стая. Ако ситуацията ескалира, а гостът не спазва тази политика, хотелът ще извика полиция.

Политика за снимки и видео

Използването на снимки и видеоклипове, направени в хотела за търговски или обществени цели, не е разрешено. Тези, които направят това, ще бъдат подложени на съдебно преследване, тъй като хотелът е частна собственост и си запазва правото да наложи тази политика.

Политика за право на отказ на достъп до услуги

Хотел БЛУ СТАР се управлява частно. Ние си запазваме правото да откажем услуга на когото и да било по някаква причина(и) и това не нарушава законите на Република България. Хотелът има политика на нулева толерантност, при която ние ще откажем услуга или настаняване в нашия хотел или можем да отстраним лице, което отказва да спазва разумните стандарти и политики, установени от Република България и ръководството на хотела. Хотелът ще откаже обслужване или ще изгони гост: при отказ или неплащане на настаняване, който е под въздействието на алкохол, наркотици или друго опияняващо вещество и действа по начин, нарушаващ спокойствието на другите гости или не е в съответствие с държавните закони за алкохола; не могат да контролират правилно децата си по всяко време, стремят се да използват хотела за незаконни цели; се стреми да внесе в хотела: незаконно притежавано огнестрелно оръжие; или нещо, включително експлозивно или опасно или токсично вещество, което е незаконно да притежава и което може да бъде опасно за други лица; унищожава, поврежда, осквернява или заплашва с увреждане на хотелското имущество или гостите; причинява или разрешава на лица да надвишават максимално допустимата заетост в стаята, отказва да се придържа към разумните стандарти или политики, установени от ръководството на хотела.

Политика за болести и епидемии

Хотелът си запазва правото да откаже настаняване на гост, пристигнал със заразна болест. В случаите, когато по време на престоя се появи болест, моля, уведомете персонала на рецепцията. В случай на сериозно заболяване може да бъдете помолени да получите подходяща медицинска помощ от близко здравно заведение. По време на епидемии имаме право да прилагаме предпазни мерки според нашата преценка или според изискванията на местните власти. Може да ви таксуваме такса за почистване на стаята, както сметнем за подходящо при обстоятелствата.

Паркиране на собствен риск

Всички превозни средства трябва да бъдат посочени при регистрация. Всички превозни средства са паркирани на рискa на собственика. Хотелът не поема отговорност за каквито и да е превозни средства, пътници или съдържание, докато са транспортирани или паркирани в хотела. Ако превозното средство е оставено на паркинга на хотела, след като гостът е напуснал и без писменото съгласие на хотела, хотелът си запазва правото да премести принудително автомобила за сметка на собственика. Не се допускат ремонти на превозни средства на територията на хотела.

Политика за партита в стаите

Хотелът прилага политика за забрана на партита в стаите, за да гарантира, че винаги можем да защитим хотела и нашите гости. В помещенията на хотела не се допускат и толерират никакви партита и силни шумове. В случай на смущение ще бъде дадена учтива молба (предупреждение) за намаляване на шума. Ако нашата заявка не бъде изпълнена, гостът ще бъде помолен да напусне хотела без възстановяване на сумата. Регистрираните гост(и) отговарят за всички посетители. Нерегистрирани посетители са разрешени само до 22:00 часа. Ако в стаята бъдат открити повече хора, които не са посочени във формуляра за регистрация за гости след 22:00 часа, престоят Ви ще се счита за парти. Ще бъдете призовани да напуснете стаята без възстановяване на средства и може да бъдете поставени в списъка на забранените гости на хотела. Ще бъдат извикани власти и обитателите ще бъдат изгонени от хотела. Ако политиката за забрана на партита в стаите и предупрежденията бъдат игнорирани, към сметката на госта може да се приложи такса от 150 евро. За комфорта и удобството на всички гости, хотелът разполага с политика за тишина между часовете от 22:00ч - 06:00ч. Молим нашите гости да уважават съседите си и да не се събират в коридори или обществени зони, където шумът ще притеснява другите. Всички оплаквания за шум, които са довели до обезщетение на гостите, ще бъдат таксувани на стаята на гостите, чийто шум е причинил оплакването.