Конферентна зала

Конферентна зала

Залата е разположена на мецанин етаж в близост до Лоби бар. Със своето модерно оборудване, тя е подходяща за провеждане на семинари, бизнес срещи, обучения, семейни тържества. Залата е с капацитет до 80 места. За провеждане на работни срещи сме осигурили мултимедия, екран, флипчарт, безжични микрофони и озвучаване. Предлагаме изкушаващи кафе паузи и работни обяди.