Народен театър „Иван Вазов”

Построен е през 1906 г. на мястото на дъсчената постройка на театър „Основа“ по проект на виенските архитекти Ф. Фелнер и Х. Хелмер в неокласически стил. Той е най-големият театър в България и един от архитектурните символи на София. На сцената му са играли всички най-значими представители на българското театрално изкуство. Преживяла не един пожар и разрушения, сградата е възстановена в първоначалния си вид през 1976 г. Впечатляваща е фасадата от шест колони, поддържащи триъгълен фронтон, върху който е изобразен бог Аполон в обкръжението на музите на изкуствата. Театърът носи името на класика – поет и писател Иван Вазов.