Боянска църква

Боянска църква е сред най-ценните паметници на българското културно наследство. Най- ранният строеж е датиран от XI в. През XIII в. до старата църква е издигната семейна църква-гробница. Стенописите от този период (1259 г.) са дело на неизвестен майстор от търновската школа. Имат изключително висока художествена стойност и се определят като предвестници на европейския Ренесанс.